stat4u

 

 

Publiczne Przedszkole

"Leśny Zakątek" w Łaskarzewie

 

 

 

                                                                                     

  PSZCZÓŁKI   MOTYLKI   BIEDRONKI   WIEWIÓRKI   KRASNOLUDKI  

 

 

           

 

 

Zapraszamy dzieci na Dni Otwarte do Publicznego Przedszkola

"Leśny Zakątek" w Łaskarzewie  w dniach

od 23  do 26 czerwca 2014 r.

Zapraszamy na zajęcia i zabawy od godz. 10 00 do godz. 12 00

oraz  od godz.1230 do 1500

23 czerwca – 24 czerwca   - dzieci 3 letnie oraz 4- letnie

25 czerwca  – dzieci 5- letnie

26 czerwca dodatkowy Dzień Otwarty dla wszystkich dzieci.

 

 

Pomoc finansowa od Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona

BANKU PEKAO S.A. dla naszego przedszkola

 Publiczne Przedszkole ,,Leśny Zakątek” w Łaskarzewie złożyło wniosek do Fundacji Bankowej im. dr. Mariana Kantona o przyznanie pomocy finansowej na zakup przyrządów i przyborów do ćwiczeń korygujących wady postawy. Zarząd Fundacji podjął decyzję o przyznaniu naszej placówce środków w kwocie 1.000 zł.

Zgodnie z planem realizacji przedsięwzięcia opisanego we wniosku środki te zostaną wykorzystane na zakup przyrządów i przyborów potrzebnych do prowadzenia zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej. Na zajęcia te będą mogły uczęszczać dzieci z przedszkola posiadające skierowanie od lekarza (pediatrę lub ortopedę itp.). Zajęcia rozpoczną się w nowym roku szkolnym 2014/2015 i będą prowadzone przez nauczycieli mających uprawnienia instruktorów gimnastyki korekcyjnej.

 

Zachęcamy rodziców do przekazania  1% podatku dochodowego  

 dla naszego przedszkola.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła,

które zbiera fundusze na rzecz placówek oświatowych.

Za wszystkie przekazane kwoty serdecznie

Dziękujemy

 

Zachęcamy wszystkich Rodziców do wykonania razem ze swoimi dziećmi kart wielkanocnych. W kwietniu odbędzie się prezentacja wykonanych prac. Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy.

 

UWAGA!

W tym roku zmieniły się przepisy dotyczące rekrutacji do przedszkola .

 

Wydawanie wniosków przyjęć dzieci odbędzie się w okresie od 10 marca  do 10 kwietnia 2014r. Wnioski pobierają rodzice , którzy  zapisują dzieci po raz pierwszy do przedszkola.

 

Rodzice przedszkolaków  , które już uczęszczają do przedszkola wypełniają deklarację o kontynuowaniu pobytu dziecka  na rok szkolny 2014/15. Deklarację można pobrać u nauczycieli w grupach.

 

Obowiązują również nowe zasady rekrutacji ( tylko dla nowych dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola).

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „LEŚNY ZAKĄTEK” W ŁASKARZEWIE  NA ROK SZKOLNY 2014/15

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty w pierwszej kolejności do przedszkola  będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy na terenie której znajduje się placówka tj. Łaskarzewa . W przypadku wolnych miejsc będą mogły być przyjęte dzieci spoza Łaskarzewa.

Kryteria wynikające z ustawy  oraz ich punktacja:

- wielodzietność rodziny      - 70 punktów

- niepełnosprawność dziecka  -  70 punktów

- niepełnosprawność jednego z rodziców –  70 punktów 

- niepełnosprawność  dwojga rodziców -   70  punktów 

- niepełnosprawność rodzeństwa  -  70 punktów 

- samotne wychowywanie   w rodzinie - 70 punktów 

- wychowywanie w rodzinie zastępczej  -  70 punktów

Kryteria lokalne:

- pierwszeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola   -  35 punktów

- dzieci rodziców pracujących zawodowo  -  30 punktów

- pierwszeństwo dzieci , których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola- 25 punktów

- pierwszeństwo dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w poprzednim roku szkolnym – 20 punktów

- dzieci korzystające z pełnej oferty zajęć w przedszkolu ( pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie) – 10 punktów

W kryteriach rekrutacji zamieszczono  zapis o treści :

- do przedszkola nie przyjęte zostanie dziecko , którego rodzice systematycznie zalegają z terminową opłatą i wykazują oni zadłużenie na dzień ogłoszenia wyników rekrutacji  tj. 01.07.2014 r.

 

Harmonogram    rekrutacji

 

     1. Pobieranie i wypełnianie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu pobytu na następny rok szkolny – do 15 marca

 

 2. Pobieranie wniosków do zapisania dziecka do przedszkola –

               od 10 marca do 10 kwietnia 2014 r.

 

     3.  Ustalenie liczby kandydatów do przedszkola do 12 kwietnia.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc rodzice będą musieli wypełnić dodatkowe oświadczenia o spełnianiu 

kryteriów rekrutacji do przedszkola – składanie do 16 kwietnia.

 

     4. Podanie do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola - 24 kwietnia 2014 r.

 

     5. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do naszej placówki – do 30 kwietnia

 

     6. Postępowanie uzupełniające (w przypadku zwolnienia się miejsc) – do 30 czerwca 2014 r.

 

     7. Ogłoszenie pełnych list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola – 1 lipca 2014 r.

 

    

         Deklaracja

 

wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola

 

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola

Z uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka udało nam się

zebrać 3 860,00zł na cele Przedszkola.

Bardzo dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom

za przybycie i okazane wsparcie oraz Rodzicom za pomoc

w organizacji uroczystości oraz za ofiarowanie fantów.

 

Dyrektor, Personel oraz dzieci

 z Przedszkola Publicznego „Leśny Zakątek”

 

 

 

 

 

Ustawa "sześciolatkowa" podpisana przez Prezydenta

 

11 października 2013 r. Prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą połowa sześciolatków z rocznika 2008 pójdzie do szkoły juz 1 września 2014 roku.

 

"Ustawa ma na celu złagodzenie oraz usprawnienie rozpoczętego w 2009 roku procesu obniżania wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie, a także stworzenie w klasach I - III publicznej szkoły podstawowej warunków edukacji podobnych do tych, z którymi dziecko miało do czynienia korzystając z wychowania przedszkolnego."

 

Obowiązek szkolny od 2014 roku:

 
Data urodzenia dziecka Objęcie obowiązkiem szkolnym
1 stycznia 2007 - 30 czerwca 2008 r. 1 września 2014 r.
1 lipca 2008 - 31 grudnia 2008 r. 1 września 2014 r. na wniosek rodziców
1 lipca 2008 - 31 grudnia 2009 r. 1 września 2015 r.

 

W związku z powyższym ustawa przewiduje stopniowe wprowadzenie sześciolatków do szkoły podstawowej w latach 2014/2015 i 2015/2016.

 

W świetle przyjętych rozwiązań w roku szkolnym 2014/2015 spełnienie obowiązku szkolnego mają rozpocząć dzieci urodzone w 2007 r. oraz urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do

30 czerwca 2008 r. Natomiast od roku 2015/2016 tym obowiązkiem szkolnym byłyby objęte dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełnienia obowiązku szkolnego w roku 2014/2015 oraz urodzone w 2009 r.

 

 

   

 

admin: laskarzewprzedszkole@o2.pl